Privacyverklaring

Beste klant, beste bezoeker. Hieronder vind u onze privacy verklaring waarin wij in detail uitleggen wat wij met uw gegevens doen. Als u hier vragen over heeft, kunt u verderop in het document onze contact gegevens vinden en/of via de website contact met ons opnemen.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

JR-Webscripting en Hosting kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt
van de diensten van JR-Webscripting en Hosting, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan JR-Webscripting en Hosting verstrekt. JR-Webscripting en Hosting kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM JR-Webscripting en Hosting GEGEVENS NODIG HEEFT

JR-Webscripting en Hosting verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan JR-Webscripting en Hosting uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit webhosting.

HOE LANG JR-Webscripting en Hosting GEGEVENS BEWAART

JR-Webscripting en Hosting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

JR-Webscripting en Hosting verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van JR-Webscripting en Hosting worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. JR-Webscripting en Hosting gebruikt deze informatie om de werking van de website  te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar support@jr-hosting.nl. JR-Webscripting en Hosting zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

JR-Webscripting en Hosting neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van JR-Webscripting en Hosting maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door JR-Webscripting en Hosting verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met JR-Webscripting en Hosting op via support@jr-hosting.nl. https://www.jr-hosting.nlis een website van JR-Webscripting en Hosting.

JR-Webscripting en Hosting is als volgt te bereiken:

Postadres: Klaverstraat 79C
Vestigingsadres: Klaverstraat 79C
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 55495192
Telefoon:
E-mailadres: support@jr-hosting.nl