Sinds enige tijd maken wij gebruik van het programma “MailScanner” om inkomende email te controleren op spam. De MailScanner applicatie maakt het tevens mogelijk om op virussen te controleren. Dat hebben wij gefaseerd ingeschakeld. Hierdoor bent u nog beter beveiligd tegen potentieel gevaarlijke emails.

Uiteraard is en blijft het uw verantwoordelijkheid om te controleren of een email legitiem is. Geautomatiseerde applicaties kunnen die inschatting niet voor u maken. Probeert u altijd rekening te houden met de andere partij, een bank zal bijvoorbeeld nooit vragen om uw pinpas online te activeren, uw pincode aan te passen, of om uw inlog gegevens te vragen. Als dat soort berichten in uw inbox komen, verplaatst u de email dan a.u.b. naar de map “Spam”. Ons geautomatiseerde systeem zal dat bericht dan leren als ongewenst, en de kans vergroten dat deze de volgende keer niet meer in uw mailbox terecht komt*.

Door in te loggen op het paneel: https://antispam.jr-hosting.nl kunt u controleren of de berichten die verstuurd zijn legitiem zijn, en eventueel onterecht geblokkeerde emails alsnog vrijgeven. U kunt op het paneel inloggen met uw volledige email adres (zoals gebruiker@domein.nl), waarna u uw persoonlijke overzicht te zien krijgt. Mocht u meer adressen gebruiken, dan kunt u ons een seintje geven, dan koppelen wij aan uw hoofd adres de andere adressen zodat u alle email in 1 overzicht kunt zien. Vanaf dat moment krijgt u ook een dagelijkse mail herinnering met eventueel geblokkeerde emails, tenzij u dat uitschakelt.

* Wij schrijven de kans vergroten omdat wij niet kunnen garanderen dat de mail de volgende keer niet meer afgeleverd wordt. Door een aantal technische factoren wordt een geleerd email-bericht dat ongewenst is, een waarde toegekend. Deze waarde neemt toe naar gelang er meer mensen een e-mail bericht markeren als ongewenst. Op enig moment zal dit bericht dan een drempel-waarde overschrijden waarna deze niet meer afgeleverd wordt.

About the Author

JR Hosting ()

Website: http://PLACEHOLDER.wpsho